ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

        

Науково-методична проблемна тема психологічної служби Гімназії №5

«ВИХОВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО – КОМУНІКАТИВНИХ ТА ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК В ОСВІТНЬО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ»

           Нормативно-правова база

Практичний психолог школи здійснює свою роботу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 509 від 22.05.2018 р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 691 від 19.10.2001р., наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами» № 864 від 28.12.2006 р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах» № 330 від 20.01.2001 р., листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» Етичного Кодексу соціального педагога, Етичного Кодексу психолога та інших нормативних документів і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки.

Інструктивно-методичні матеріали

           Пріоритетні напрямки роботи практичного психолога:

проведення співбесід з майбутніми першокласниками на виявлення психологічної готовності дитини до навчання в школі, надання практичних рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків, соціально-психологічний супровід першокласників; адаптація п’ятикласників до навчання в середній школі; психологічний супровід профільного навчання, атестації вчителів тощо.